Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Cách đưa Bookmark Manager quay trở lại với Chorme mới

  Không có nhận xét nào
Nếu bạn không hài lòng với Bookmark Manager của Google Chorme như tôi, đây là cách giúp bạn có thể đem Bookmark Manager cũ trở lại.


  1. Mở tab mới trên chorme
  2. Gõ hoặc copy dòng sau và dán vào thanh địa chỉ web: chrome://flags/#enhanced-bookmarks-experiment
  3. Chọn vô hiệu ở dấu trang nâng cao
  4. Khởi động lại trình duyệt và thưởng thức

Chúc các bạn thành công :D

Không có nhận xét nào :