Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

BẢNG GHI NHỚ TIỆN DỤNG DÀNH CHO CÁC NHÀ PHÁT TRIỂN WEB

  Không có nhận xét nào
Rất hữu ích cho các bạn Lập trình viên
Link download toàn bộ: TẠI ĐÂY
1.     HTML
2.     CSS
3.     JAVASCRIPT
4.     jQuery 1.3
5.     jQuery 1.4
6.     PHP-01
7.     PHP-02
8.     MySQL
9.     WordPress
10.  Mod_rewrite
11.  Regular Expression
 Nguồn: http://niit.vn/tin-tuc/17192/bang-ghi-nho-tien-dung-danh-cho-cac-nha-phat-trien-web.html

Không có nhận xét nào :