Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

Danh sách các website cho tải stock photo miễn phí

  Không có nhận xét nào
Trong khi làm thiết kế hình ảnh chạy ads hoặc thiết kế web các bạn cần các stock photo để thuận tiện cho việc thiết kế. Bên dưới là một số trang cung cấp miễn phí cho các bạn


http://www.sunipix.com/
http://www.stockvault.net/
http://www.public-domain-image.com/
http://arkstockphotos.com/gallery.php?mode=gallery
http://www.fontplay.com/freephotos/index.htm
http://www.rgbstock.com/
http://www.freephotostation.com/
http://www.hooverstock.com/free/index.php
http://pdphoto.org/
http://www.4freephotos.com/
http://fantasystock.deviantart.com/g...stricted-Stock
http://www.public-domain-photos.com/
http://www.bancodeimagem.com.br/
http://www.freedpi.com/index.php?album=1
http://amygdela.com/stock/
http://www.freeimages.co.uk/galleries.htm
http://www.creativity103.com/index.htm
http://www.bajstock.com/
http://www.getfreeimage.com/
http://join.deathtothestockphoto.com/
http://littlevisuals.co/
http://goodstock.photos/
http://travelcoffeebook.com/
http://moveast.me/
http://picjumbo.com/
http://snapographic.com/
http://www.abstractinfluence.com/for...php?album_id=2
http://www.adigitaldreamer.com/gallery/
http://www.stockvault.net/
http://www.freephotos.se/
http://magdeleine.co/browse/
http://jeshoots.com/
http://www.pexels.com/
http://isorepublic.com/
http://www.designerspics.com/
http://www.gratisography.com/
http://splitshire.com/
http://www.stockphotosforfree.com/
http://crowthestone.com/
http://skitterphoto.com/
http://www.deviantart.com/browse/all/resources/
http://www.deviantart.com/browse/all...rces/stockart/
http://www.freefoto.com/index.jsp
http://www.freemediagoo.com/
http://www.freestockimages.net/
http://www.imcreator.com/free
http://www.lifeofpix.com/
http://www.photo-gratis.com/
http://www.photoxpress.com/
http://www.pixelio.de/
http://www.publicdomainpictures.net/
http://www.studio25.ro/EN
http://www.wildlife-pictures-online....kpictures.html
https://unsplash.com/
http://mmt.li/
http://everystockphoto.com
http://www.sitebuilderreport.com/stock-up
http://www.picdrome.com/
http://www.veezzle.com/
http://freepik.com
https://www.wylio.com/

Không có nhận xét nào :